Какви са вашите задължения и отговорности към работата на пречиствателната станция у дома?