Колкото и да е напреднала днес медицината, тя не дава категоричен отговор какво точно предизвиква главоболието. Една от най-разпространените теории гласи, че се променя пропускливостта на кръвоносните съдове, които заедно с химикалите в мозъка въздействат върху мозъчните клетки.