Според използваните канали и средства:
Печатни средства – включват пресреклама във вестници и списания и директна – адресна, безадресна – каталози и дипляни.