На какво се дължът появата на петна по кожата на човека. Дали вашите не са дело на някоя злонамерена алергия ?