Кредит може да ни е нужен например, когато искаме да развием собствен бизнес, а не притежаваме определената сума.