бъдете красиви строийни млади, без химия без излишно потене в залата
бъдете такива каквито сте...