Въпреки че вече никой не произвежда спално бельо на ръка има няколко световно известни марки спално бельо, чиито качество се доближава до ръчно тъканото спално бельо.