Едно от важните условия за здравословно хранене е съобразяването с лунните ритми....