До сега няма единно мнение за причините за развитието на миома. Повечето последователи дават приоритет на хормоналнитге нарушения и хормонозависимостта за ...