Ако имате притеснения, свързани със здравето и вида на зъбите ви, трябва да се погрижете за това и да направите всичко, което е по възможностите ви, за да промените тази неприятна ситуация. За пълноценната работа и общуване с вашите колеги, приятели и близки би трябвало да се погрижете за външния си вид.