Човек през своя живот консумира огромно количество храна, но всичката тази храна ли е еднакво полезна за всеки един човек. ОТговора на този въпрос е естествено, че не...