За да е ефективна една пречиствателна станция, трябва да се използва правилно, с с всички правила за безопасност.