Изработка, проектиране, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на обекти в областта на водите и екологията - пречиствателни станции (за отпадни води), помпени станции, филтри, резервоари, басейни, малки и средни пречиствателни станции, големи пречиствателни станции, пластични резервоари, дезинфекция на вода.