Открити изгниватели-представляват земни басейни, проектирани така, че изгнилите в тях утайки от пречиствателни станции да се изпращат в изсушителни полета по гравитационен начин чрез пречиствателни станции.