Преди директното им заустване в нашите пречиствателни станции или включването им към общинската канализационна система на цялата нормативна база на Европейския съюз за пречиствателни станции.