Изгаряне на утайки от пречиствателни станции за получаване на строителни материали или като добавъчен материал при кондициониране на утайките от нашите пречиствателни станции При депонирането на утайките от

пречиствателни станции.