Използването на пречиствателни станции намалява потреблението на вода. Собствениците на жилища с пречиствателни станции могат да удължат живота на тяхната канализация и да сведат до минимум разходите за вода.