Силиконовите протези са едни от
модерните и предпочитани моделно
ляти протези, които се предлагат на
пациенти с частично обеззъбяване.
Голямото предимство на този вид
протези е това, че те успешно
възстановяват естетиката на вашата
усмивка и с това повишават
самочувствието ви.