Днес ще ви представя една система, която някои ще одобрят, а други вероятно отрекат, но нека погледнем „от другата страна“ на стреса и как на Изток се справят с него. Лечебното Дао казва „Прогони стреса с усмивка“!