Още при първи симптоми трябва да се опитате да вземете адекватни решения