Описване на някой от приложенията и предимствана на складовете направени от металин конструкции. Преценка за нуждите на различни стопански сектори от складови помещения, за обезпечаване на дейността им. Едно от най-големите предимства е, че стоманените сгради лесно се разширяват, смаляват или видоизменят.