Във Forex пазара спредът представлява разстоянието между цената, на която можете да купите дадена валутна двойка и цената, на която можете да продадете валутната двойка във всеки един момент.