Спредовете са разликата между цена "купува" и цена "продава" за следните форуърдни договори. ActivTrades не начислява комисиона при търговия със CFD. По-подробна информация по темата може да откриете в официалния сайт на компанията.