Техническият анализ няма връзка с причините при промяната на цените – целта му е прогнозирането въз основа на ретроспективна информация за цените. Основата на техническия анализ са графиките на цените, получени по котировките на валутите за определен период.