Митев Строй е официален дистрибутор на фирма Топол Еко на територията на Република България.

Фирма Топол Еко е най-големият производител на локални пречиствателни съоръжения в Русия. В продължение на години Топол Еко се занимава с разработка и инсталиране на технологии за пречистване на отпадни води за самостоятелни къщи, вилни села и обществени сгради.