Външно разположение върху транспортно средство, може и вътрешно, авиореклама, по гари, спирки, стадиони, автобуси. Изпълнява напомняща и информираща функция.