Концепцията за трендовите движения във Форекс е основната идея за всеки технически анализ. Всички валутни инструменти, които служат за извличане на информация от графиките, се използват за установяване и измерване на тренда, за да може да се извлече максималната полза от съответното движение