Към нея спадат плакатни панели, рекламни пана, калканни стени. Външната реклама е добре да е разположена в началото и в края на населеното място.