Пролетта активно настъпва и това налага да огледаме тялото си и да преценим, дали формите ни отговаря на нашите изисквания. Наред с диетите, на които се подлагаме, може да помислим и за допълнителни, при това доста ефективни методи за редуциране на теглото, които са