Най-общо зъбни коронки се поставят в случай, когато е нарушена целостта на част от зъба. При запазени и добре лекувани корени се изгражда коронка, която денталният специалист поставя върху предварително подготвения зъб. За да бъде това възможно трябва да липсват всякакви съмнения за грануломи, тоест за периапикални изменения.