Цветът на жилището винаги е бил от изключително голямо значение. Свързва се с определени настроения и може да предизвика различни чувства, а според Фън Шуй различните цветове стимулират различни състояния на духа.