Ползите от пречиствателна станция и защо.

Отпадъчните води попадайки директно в околната среда имат негативно влияние върху природата, рибни популаци и човешкото здраве.