Има много поддръжници на твърдението, че на вътрешното обзавеждане е било отдавано голямо значение във времената на древния Египет и Рим. За съжаление на този етап, интериорния дизайн е единствено за богатите.