При първото Ви посещение в кабинета и след обстоен стоматологичен преглед изготвям електронен картон, отразяващ първоначалният зъбен статус и медицинската анамнеза...