Пречиствателните станции се използват, за да не се наблюдава разлагаща се органична материя във вашите басейни, фонтани и т.н