Форекс търговия основана на Moving Averages
Разчитането на ценовите графики без плъзгащите средни (Moving Averages) е непълноценно. Тези прости линии, по-високо или по-ниско от текущата цена, могат да разкажат много и тяхното използване при интерпретирането на Форекс пазара наистина е безпрецедентно. Накратко казано, те са най-ценните индикатори в техническия анализ.