Тази компания не начислява комисиони и няма изисквания за минимален изтъргуван обем при търговия с борсови индекси, финансови продукти, стоки и суровини при спредове от 0.5 пункта, правейки търговията лесна, удобна и надеждна. Допълнително удобство се създава и от пазарното изпълнение на поръчките, което осигурява липса на рекотиране или забавяне дори по време на волатилни пазарни условия. »Чети още