lana_s | ГласуваниUser RSS Feed

Обеми за търговия при CFD

Акциите от Лондон (FTSE100) се търгуват в лотове. 1 лот е равен на 100 акции. Ако искате да търгувате с една акция, можете да настроите обема на сделката на 0.01 лот.

Амстердам (AEX 25), Брюксел (Bel 20), Лисабон (PSI 20), Милано (FTSE MIB 40), Франкфурт (DAX 30) и Париж (CAC 40) се търгуват като акции. Ако искате да търгувате с една акция, трябва да настроите обема на 1. За тези борси минималния обем на сделка е 1. »Чети още

Търговия с акции

Можете да търгувате с акции чрез CFD контракти в ActivTrades. Имате достъп до професионално изпълнение на сделки в MT5. Можете да автоматизирате стратегиите си за търговия с използването на Експертни системи, които са налични в платформата напълно безплатно. »Чети още

Стоки и суровини - Спредове

Спредовете са разликата между цена "купува" и цена "продава" за следните форуърдни договори. ActivTrades не начислява комисиона при търговия със CFD. По-подробна информация по темата може да откриете в официалния сайт на компанията.
»Чети още

Стоки и суровини - Марджини

АктивТрейдс предлага различни марджини при търговията със стоки и суровини. Предлаганите от тази компания CFD контракти могат да се търгуват на база интрадей или овърнайт марджин. По-подробна информация по темата може да откриете в официалния сайт на компанията. »Чети още

Стоки и суровини

CFD продуктите на ActivTrades се основават на фючърсни договори и изтичат на определени дати.
Това означава, че няма разходи за овърнайт финансиране или ежедневни корекции на позицията Ви - основната цена на фючърса вече е взела предвид тези фактори. »Чети още

Борсови индекси и финансови продукти

Tърговия със CFD контракти върху фючърси за различни борсови индекси и финансови продукти. CFD продуктите на тази компания се основават на фючърсни договори, изтичащи на определени дати.
»Чети още

ActivTrades: Суапове

Суаповете, или "преноса на позиции" (rollovers), са изчисления на лихвения процент, които определят разноските или възнаграждението за държане на отворена позиция през нощта. Тази компания прилага директно към клиентските сметки цените, получени от банките - доставчици на ликвидност.
»Чети още

ActivTrades: Cметки Advantage

Информация за целевите спредове на предлаганата от АктивТрейдс сметка Advantage. Тази компания не начислява комисиони при форекс търговия. »Чети още