Това е един от най-свежите плодове които познаваме ето каква е ползата от неговата консумация. Може да си го направите и в домашни услпвия